Podmínky členství

Členem spolku se může stát veterinární lékař/ka na základě písemné přihlášky, doložení dosaženého vzdělání (kopie diplomu)     a zaplacení členského příspěvku.

Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.

Rada spolku o přijetí rozhodne na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

Členský roční příspěvek činí 1500,- korun. 

Výhody členství

Výhody v rámci spolku Česká asociace veterinární homeopatie, z. s.:

1) sleva na každoroční výroční konferenci,
2) sleva na další pořádané akce –připravovaný každoroční jarní seminář veterinární homeopatie,
3) konzultace homeopatických pacientů s MVDr. Michalem Jiřičkou,
4) sleva na víkendové semináře veterinární homeopatie pořádané ve Vimperku MVDr. Michalem Jiřičkou,  
5) členství v IAVH (Mezinárodní asociace veterinární homeopatie),           
6) zasílání newsletteru.

Výhody v rámci skupinového členství v IAVH:

1) uvedení v mezinárodním seznamu veterinárních lékařů homeopatů,
2) spojení s pracovními týmy kolegů, kteří jsou zapojeni v homeopatických aktivitách,
4) možnost zprostředkování praxe a hostujících stáží,
5) vyšší odborné kurzy vedené certifikovanými osobami,
6) získání mezinárodně uznávaného IAVH veterinárního homeopatického osvědčení,
7) slevy na kurzy pořádané IAVH,
8) čtvrtletní zasílání newsletteru,
9) umístění reklamy zdarma v bulletinu a na stránkách IAVH,
10) online verze časopisu BAVHS (British association of homeopathic veterinary surgeons).

Jak se stát členem

Pro přihlášení a více informací pište na email: vethomeopatie@gmail.com

Na základě přihlášky bude členovi přiděleno jeho členské číslo, které slouží zároveň jako variabilní symbol jeho plateb.

Kontakt:

Česká asociace veterinární homeopatie, z. s.
Budilov 44, Bošice 384 81
IČ: 06624740
DIČ: CZ 06624740                                                                                                                          č. ú.: 115-5811590297/0100e-mail: vethomeopatie@gmail.com                                                                                         facebook

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů