Jak se stát členem spolku

Členem spolku se může stát veterinární lékař/ka na základě písemné přihlášky, doložení dosaženého vzdělání (kopie diplomu) a zaplacení členského příspěvku.

Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.

Rada spolku o přijetí rozhodne na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

Na základě přihlášky bude členovi přiděleno jeho členské číslo, které slouží zároveň jako variabilní symbol jeho plateb.

Pro členy nabízíme přístup k informacím týkajících se veterinární homeopatie, prostor pro sdílení zkušeností a slevy na spolkem pořádaných akcích. Dále přístup do uzavřené skupiny na facebooku a pravidelné zasílání newsletteru.

Členský roční příspěvek činí 1500,- korun. 

Přihlášky zasílejte na email: vethomeopatie@gmail.com

Číslo účtu pro platbu: 115-5811590297/0100. 

Kontakt:

Rada pro podporu veterinární homeopatie, z. s.
Budilov 44, Bošice 384 81
IČ: 06624740
DIČ: CZ 06624740                                                                                                                          č. ú.: 115-5811590297/0100e-mail: vethomeopatie@gmail.com                                                                                         facebook