Ochrana osobních údajů

Děkujeme za Vaši návštěvu na našich stránkách, těší nás Váš zájem. Bereme ochranu vašich soukromých údajů vážně a chceme, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při mých obchodních procesech bereme na zřetel.

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Právo na informace

Na požádání vám podle možnosti obratem a písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na email: vethomeopatie@gmail.com, kde vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Kodex ochrany údajů:

Získávání a zpracování osobních ůdajů

Když navštívíte naše webové stránky www.veterinarnihomeopatie.cz, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace členství, zadání emailu pro odebírání newsleteru nebo na realizaci smlouvy.

Bezpečnost

Rada pro podporu veterinární homeopatie, z. s. přijímá technická, organizační a bezpečnostní opatření, abychom chránili u sebe vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

Použití a postoupení osobních údajů

Rada pro podporu veterinární homeopatie, z. s. používá vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, členskou administrativu a na marketingové účely (zasílání zpravodaje) vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou vázáni diskrétností.

Možnost odhlášení

Chceme vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich novinkách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit zasláním žádosti na email: vethomeopatie@gmail.com.

Cookies

Rada pro podporu veterinární homeopatie, z. s. používá cookies k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a abychom mohli podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prohlášení správce: spolek Rada pro podporu veterinární homeopatie, z. s. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Vámi poskytnuté údaje používáme k realizaci členství, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi.

Vaše detailní osobní data i údaje jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Souhlas registrujícího se člena: zasláním přihlášky souhlasíte se zařazením všech vámi vyplněných osobních údajů do databáze spolku Rada pro podporu veterinární homeopatie, s. z. , IČO 06624740 , se sídlem Budilov 44, Bošice 384 81, zapsaná u XXXXXXX pod spisovou značkou XXXXX790, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň registrovaný uděluje souhlas s tím, abychom mu zasílali informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

Kontakt:

Rada pro podporu veterinární homeopatie, z. s.
Budilov 44, Bošice 384 81
IČ: 06624740
DIČ: CZ 06624740                                                                                                                          č. ú.: 115-5811590297/0100


e-mail: vethomeopatie@gmail.com                                                                                         facebook