Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Pokud jste členem spolku Česká asociace veterinární homeopatie, z. s. nebo návštěvníkem našich webových stránek www.veterinarnihomeopatie. cz, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosíme, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Česká asociace veterinární homeopatie, s. z. (dále jen jako ,,správce" ), se sídlem Budilov 44, Bošice 384 81, IČO 06624740, zapsaná ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou L 744.                                       

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme., jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mail: vethomeopatie@gmai.com nebo písemně na adresu: Česká asociaceveterinární homeopatie, z. s., Budilov 44, Bošice 384 81.

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

vedení účetnictví

Jste-li členy, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

marketing -zasílání zpravodaje

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším členem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu vašeho členství.

poskytování služeb a plnění smlouvy:

Vaše osobní údaje (jméno, e-mail, telefon, adresa, rodné číslo) nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. uskutečnění vašeho členství, zaslání informačních materiálů, konzultace).

fotografická dokumentace -živé akce

Na některých našich živých akcích - konferencích, seminářích, pořizujeme fotografickou dokumentaci či video záznam, které používáme v propagačních materiálech našeho spolku. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci a to na základě souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte nám vědět na našich kontaktních údajích před pořádáním živé akce (např. konference, semináře).

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstanci a spolupracovníci (rada spolku). Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a nadané zpracování se specializují.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáže zajistit vlastními silami, využívá služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než spolek a na dané zpracování se specializují.

Jsou to posyktovatelé následujících platforem a služeb:
Vedusta s.r.o.- účetní firma                                                                                                                                                                          Facebook - FB pixel                                                                                                                                                                                          Google - Google Analytics                                                                                                                                                                                                                                             
Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: vethomeopatie@gmail.com.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a doložíme vám ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či novinkami vám zasíláme na základě našeho oprávněného zájmu a jen na základě vašeho souhlasu. Odběr e-mailů můžete ukončit zasláním žádosti na náš e-mail: vethomeopatie@gmail.com.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, včetně odkazů na záložky sociálních sítí. Pokud takový odkaz použijete a naši webovou stránku opustíte, uvědomte si prosím, že nad těmito jinými webovými stránkami
nemáme žádnou kontrolu. Nemůžeme proto zodpovídat za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při navštívení takových stránek, a neneseme žádnou zodpovědnost za vzniklé škody.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši případní spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se spolkem. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 25.5.2018.

Kontakt:

Rada pro podporu veterinární homeopatie, z. s.
Budilov 44, Bošice 384 81
IČ: 06624740
DIČ: CZ 06624740                                                                                                                          č. ú.: 115-5811590297/0100


e-mail: vethomeopatie@gmail.com                                                                                         facebook